S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Zvoľte kategóriu

              

Najpredávanejšie

cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 16,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 18,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 24,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní

Tovar v akcii

cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 17,99 €
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 17,99 €
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 17,99 €
cena 15,99 €
Odosielame do 2-5 dní
cena 14,99 €
Odosielame do 2-5 dní

Kontakty

Erudite, spol. s r. o.
Na Pasekách 25
Bratislava 831 06
tel: +421 905 352 582
napíšte nám

» Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok upravuje postup predávajúceho a kupujúceho pri uplatňovaní práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru zakúpeného na portáli www.stolz.sk a práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho s tým súvisiace podľa príslušných ustanovení platných zákonov. Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom predávajúceho a bezvýhradne s ním súhlasí.

II. Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať , či obal, v ktorom je tovar zabalený nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu. Kupujúci je povinný tovar prezrieť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí. Ak kupujúci zistí nekompletnosť tovaru alebo akékoľvek poškodenie tovaru je povinný reklamáciu bezodkladne nahlásiť predávajúcemu, najneskôr však do troch dní.

III. Uplatnenie reklamácie

Ak kupujúci zistí, že tovar je poškodený, vadný, nefunkčný alebo nepoužiteľný uplatní reklamáciu, najneskôr však do troch pracovných dní. Predávajúci na vybavenie reklamácie má lehotu 30 dní.

V prípade oprávnenosti reklamácie a splnenia reklamačných podmienok predávajúci tovar vymení za nový alebo opraví vady tovaru. Ak tak predávajúci nemôže vykonať z dôvodu neopraviteľnosti tovaru, vráti peniaze.

Ak dôjde k výmene tovaru , začne plynúť záručná doba znova od dátumu prevzatia tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru zaniknú , ak sa neuplatnia v záručnej dobe. Záručná doba je stanovená na 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

IV. Prijímanie reklamácie

Kupujúci je povinný vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho poštou predávajúcemu na uvedenú adresu, predávajúci potvrdí prijatie reklamácie. Kupujúci je povinný v reklamačnom formulári uviesť nasledovné údaje: identifikácia kupujúceho (meno a priezvisko/obchodné meno, bydlisko/sídlo, kontakt), adresu miesta, kde bol tovar dodaný a adresu miesta kam má byť vymenený tovar dodaný, v prípade výmeny tovaru, číslo objednávky, dátum prevzatia kupujúcim, číslo bankového účtu kupujúceho. K formuláru musí byť priložený doklad o kúpe tovaru a reklamovaný tovar. Ak k dokladu o zaplatení a formuláru nie je priložený reklamovaný tovar, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní predmetnej záležitosti. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

V. Všeobecné reklamačné podmienky

Pri uplatňovaní reklamácie musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

kupujúci predloží originálny doklad o zaplatení (faktúru alebo doklad z registračnej pokladne), tovar nie je viditeľne fyzicky poškodený alebo nesie viditeľné znaky používania, tovar obsahuje všetky súčasti tak, ako bol zo strany predávajúceho predaný.

VI. Neoprávnená reklamácia

Za neoprávnenú reklamáciu sa považuje taká reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktoré nevyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim, sú v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, skutočnosti, ktoré zákazník uvádza sa nezakladajú na pravde alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby.

VII. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo doplniť reklamačný poriadok. Zmeny alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na portáli www.stolz.sk

POZNÁMKA:

Pri odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru:

Tovar sa vracia nepoškodený, v riadnom stave ako bol doručený. Tovar je nutné riadne zabaliť, aby sa nepoškodil. Potrebné je priložiť doklad (stačí kópia dokladu) - faktúru ako potvrdenie o zaplatení.

Tovar sa zasiela na adresu:

Predajňa Právnická literatúra

Jesenského 5

Bratislava 81102

YmEyNjU4M